JETH

לקוח: Jerusalem Tourism Hub | עיריית ירושלים

מה עשינו: מיתוג | פיתוח שפה גרפית | מיתוג חלל | עיצוב להפקת דפוס

שנה: 2017

מיתוג ופיתוח שפה גרפית למייזם התיירות הירושלמי הראשון מסוגו בישראל, שהוקם בחסות עיריית ירושלים. המייזם כלל הקמת האב (חלל עבודה) בתוך המתחם הירושלמי המפורסם – "התחנה" במבנה אדריכלי מרשים לשימור של תחנת הרכבת הירשולמית הראשונה. למיתוג הפרוייקט והחלל נדרשו חודשים של עבודה מו