במהעגל – מרכז פסיכודרמה פלייבק וקבוצות

לקוח: 

מה עשינו: 

שנה: